Biblioteka

Biblioteka środowiskowa w Taczanowie Drugim jest specyficzną placówką łączącą w sobie bibliotekę szkolną oraz Filię Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Biblioteka składa się z wypożyczalni dla dzieci i dorosłych oraz czytelni. Posiada również  Multimedialne Centrum Informacji, wyposażone w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz informacyjnych różnorodnych grup wiekowych. Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne z różnych dziedzin wiedzy.

Swą działalność opiera również na rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Przyciąga szerokim wachlarzem imprez kulturalnych i przyjazną atmosferą. Bibliotekarze prowadzą kreatywne warsztaty dla dzieci m.in. teatr ilustracji kamishibai, teatrzyk kukiełkowy, zajęcia plastyczno-literackie. Ponadto organizują różne formy pracy z czytelnikiem  np. konkursy czytelnicze, literackie, recytatorskie, plastyczne i fotograficzne, maratony czytelnicze, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wystawy, imprezy, kiermasze i stoiska promocyjne. Wierząc, iż miłość do książek należy zaszczepiać od najmłodszych lat, dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzą raz w tygodniu zajęcia ph. „Poranki z bajką”. Natomiast uczniowie edukacji wczesnoszkolnej objęci są bajkoterapią.

Przy bibliotece prężnie działa aktyw biblioteczny oraz Klub Czytających Przyjaciół, którego głównym celem jest promocja czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.

Regionalizm to kolejne priorytetowe zadanie w działalności biblioteki. Wynika ono głównie z potrzeb  środowiska oraz pragnienia przekazywania wiedzy o przeszłości regionu, jak również upowszechniania twórczości artystycznej i literackiej. Biblioteka gromadzi wydawnictwa związane
z regionem, dokumenty życia społecznego i kartotekę regionalną.

Nasza książnica, stale zasilana nowościami książkowymi, zaprasza do siebie nie tylko dzieci i młodzież szkolną, ale i mieszkańców Taczanowa Drugiego oraz okolicznych wsi.

Na stanowisku nauczyciela bibliotekarza pracuje Ewa Borkowska, kierownikiem filii jest Monika Tomczak.

godziny otwarcia:

7:45 - 14:00

7:45 - 16:00

7:00 - 14:00

7:45 - 16:00

7:45 - 14:00

pracownicy:

Monika Tomczak

kierownik filii

Ewa Borkowska

nauczyciel bibliotekarz