Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

 

 

 

 

Witamy na stronie Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim

Dyrekcja

Dyrektor - mgr Dorota Bystrzycka

Wicedyrektor - mgr Violetta Kozielczyk

 

Nauczyciele przedszkola:

mgr Elżbieta Cieślak - grupa 3-4-latków

mgr Alicja Pawlik -  grupa 3-4-latków

mgr Anna Tyrakowska - grupa 5-latków

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

kl. I    - wych. mgr Hanna Matuszczak

          religia - mgr Liliana Grochowicka

          język angielski - mgr Patrycja Mikołajczyk

kl. IIa - wych. mgr Justyna Płonka

           religia - mgr Liliana Grochowicka

           język angielski - mgr Patrycja Mikołajczyk

kl. IIb - wych. mgr Natalia Żymełka

          religia - mgr Liliana Grochowicka

          język angielski - mgr Patrycja Mikołajczyk

          nauczyciel wspomagający - mgr Justyna Dołgan-Antczak

kl. III - wych. mgr Violetta Chróściak

          religia - mgr Liliana Grochowicka

           język angielski - mgr Patrycja Mikołajczyk

Nauczyciele szkoły podstawowej:

kl. IV - wych. mgr Beata Gałuszka-Antczak

          język polski - mgr Beata Gałuszka-Antczak

          matematyka - mgr Violetta Kozielczyk

          historia - mgr Violetta Rosiak

         język angielski - mgr Zbigniew Banaszak

         przyroda - mgr Ewa Spalony

        religia - mgr Liliana Grochowicka

        technika - mgr Grażyna Waliszewska

        zajęcia komputerowe - mgr Violetta Kozielczyk

        w-f - mgr Piotr Suhak

        plastyka - mgr Grażyna Waliszewska

        muzyka - mgr Łukasz Adamski

        edukacja regionalna - mgr Anna Grześkowiak

kl. VIa - wych. mgr Patrycja Mikołajczyk

        język polski - mgr Anna Grześkowiak

        matematyka - mgr Anita Kaczmarek

        historia - mgr Violetta Rosiak

        język angielski - mgr Patrycja Mikołajczyk

        przyroda - mgr Ewa Spalony

        religia - mgr Liliana Grochowicka

        technika - mgr Grażyna Waliszewska

        zajęcia komputerowe - mgr inż. Eugeniusz Zieliński

        w-f - mgr Barbara Pol

        plastyka - mgr Grażyna Waliszewska

        muzyka - mgr Łukasz Adamski

        edukacja regionalna - mgr Anna Grześkowiak

kl. VIb - wych. mgr Ewa Spalony

        język polski - mgr Anna Grześkowiak

        matematyka - mgr Liliana Komorowska

        historia - mgr Violetta Rosiak

        język angielski - mgr Zbigniew Banaszak

        przyroda - mgr Ewa Spalony

        religia - mgr Liliana Grochowicka

        technika - mgr Grażyna Waliszewska

        zajęcia komputerowe - mgr inż. Eugeniusz Zieliński

        w-f - mgr Barbara Pol

        plastyka - mgr Grażyna Waliszewska

        muzyka - mgr Łukasz Adamski

        edukacja regionalna - mgr Anna Grześkowiak

Nauczyciele gimnazjum:

kl. Ia - wych. mgr Anna Grześkowiak

        język polski - mgr Dorota Bystrzycka

        matematyka - mgr Anita Kaczmarek

        historia - mgr Violetta Rosiak

        język angielski - mgr Zbigniew Banaszak

        język angielski - mgr Patrycja Mikołajczyk

        język niemiecki - mgr Dominika Banaszyńska

        biologia - mgr Aleksandra Walkowiak

        chemia - mgr Marzena Pera

        fizyka - mgr Anita Kaczmarek

        geografia - mgr Ewa Spalony

        religia - mgr Jarosław Potocki

        w-f - mgr Piotr Suhak

        zajęcia techniczne - mgr Grażyna Waliszewska

        wdżr - mgr Anna Grześkowiak

        edukacja regionalne - mgr Beata Gałuszka-Antczak

        informatyka - mgr inż. Eugeniusz Zieliński

kl. Ib - wych. mgr Violetta Rosiak

        język polski - mgr Iwona Korniluk

        matematyka - mgr Liliana Komorowska

        historia - mgr Violetta Rosiak

        język angielski - mgr Zbigniew Banaszak

        język angielski - mgr Patrycja Mikołajczyk

        język niemiecki - mgr Dominika Banaszyńska

        biologia - mgr Aleksandra Walkowiak

        chemia - mgr Marzena Pera

        fizyka - mgr Anita Kaczmarek

        geografia - mgr Ewa Spalony

        religia - mgr Jarosław Potocki

        w-f - mgr Barbara Pol

        zajęcia techniczne - mgr Grażyna Waliszewska

        wdżr - mgr Anna Grześkowiak

        edukacja regionalne - mgr Beata Gałuszka-Antczak

        informatyka - mgr inż. Eugeniusz Zieliński

kl. II - wych. mgr Iwona Korniluk

        język polski - mgr Iwona Korniluk

        matematyka - mgr Liliana Komorowska

        historia - mgr Violetta Rosiak

        język angielski - mgr Zbigniew Banaszak

        język niemiecki - mgr Dominika Banaszyńska

        biologia - mgr Aleksandra Walkowiak

        chemia - mgr Marzena Pera

        fizyka - mgr Anita Kaczmarek

        geografia - mgr Ewa Spalony

        wos - mgr Violetta Rosiak

        religia - mgr Liliana Grochowicka

        w-f - mgr Barbara Pol

        zajęcia techniczne - mgr Grażyna Waliszewska

        wdżr - mgr Anna Grześkowiak

        edukacja regionalne - mgr Beata Gałuszka-Antczak

        informatyka - mgr inż. Eugeniusz Zieliński

kl. IIIa - wych. mgr Anita Kaczmarek

         język polski - mgr Iwona Korniluk

        matematyka - mgr Violetta Kozielczyk

        historia - mgr Violetta Rosiak

        język angielski - mgr Zbigniew Banaszak

        język niemiecki - mgr Dominika Banaszyńska

        biologia - mgr Aleksandra Walkowiak

        chemia - mgr Marzena Pera

        fizyka - mgr Anita Kaczmarek

        geografia - mgr Ewa Spalony

        religia - mgr Liliana Grochowicka

        w-f - mgr Barbara Pol

        wdżr - mgr Anna Grześkowiak

        edukacja regionalna - mgr Beata Gałuszka-Antczak

        muzyka - mgr Łukasz Adamski

        plastyka - mgr Grażyna Waliszewska

        edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Grażyna Waliszewska

        zajęcia artystyczne - mgr Grażyna Waliszewska

kl. IIIb - wych. mgr Marzena Pera

        język polski - mgr Beata Gałuszka-Antczak

        matematyka - mgr Liliana Komorowska

        historia - mgr Violetta Rosiak

        język angielski - mgr Zbigniew Banaszak       

        język niemiecki - mgr Dominika Banaszyńska

        biologia - mgr Aleksandra Walkowiak

        chemia - mgr Marzena Pera

        fizyka - mgr Anita Kaczmarek

        geografia - mgr Ewa Spalony

        religia - mgr Jarosław Potocki

        zajęcia techniczne - mgr Grażyna Waliszewska       

        w-f - mgr Piotr Suhak

        wdżr - mgr Anna Grześkowiak

        edukacja regionalne - mgr Beata Gałuszka-Antczak

        muzyka - mgr Łukasz Adamski

        plastyka - mgr Grażyna Waliszewska

        edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Grażyna Waliszewska

        zajęcia artystyczne - mgr Grażyna Waliszewska