Plan lekcji

poniedziałek wtorek środa czwarek piątek
1. religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
2. edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
3. edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna
4. edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna
5. zajęcia dodatkowe H.Matuszczak edukacja wczesnoszkolna religia bajkoterapia E.Borkowska
6. zaj.korekc.-komp. gr.1 zaj. korekc. –komp. gr.2

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja wczesnoszkolna
2. edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna religia
3. edukacja wczesnoszkolna religia wych. fiz. edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
4. wych. fiz. edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja informatyczna
5. edukacja muzyczna zajęcia korekc.- komp. I gr zajęcia dyd. –wyrów gry i zabawy ogólnorozwojowe wych. fiz. bajkoterapia zaj. rozwijające uzdolnienia
zajęcia korekc.- komp. II gr

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. matematyka religia przyroda religia wych. fiz.
2. język angielski język polski język polski matematyka SKS
3. muzyka plastyka wych. fiz. język polski język polski
4. język polski historia technika informatyka jęz. angielski
5. zajęcia z wychowawcą język angielski edukacja regionalna wych. fiz. wych. fiz.
6. przyroda matematyka matematyka
7. zajęcia kor. – kom. zajęcia dyd. - wyr. zajęcia kor. – kom. / zaj. dyd. - wyr. zajęcia kor. – kom.

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. język angielski język polski historia matematyka historia
2. muzyka matematyka język polski religia język polski
3. język polski geografia język angielski język angielski matematyka
4. wych. fiz. wych. fiz. wych. fiz. wych. fiz. edukacj regionalna
5. zajęcia z wychowawcą religia matematyka język polski informatyka
6. plastyka biologia technika zajęcia kor. - komp.
7. zajęcia dyd. - wyr. (j.pol.) zajęcia dyd. -wyr. (mat.)

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. muzyka język polski jęz. angielski język polski religia
2. religia język polski historia matematyka jęz. angielski
3. język polski matematyka język polski plastyka historia
4. matematyka jęz. angielski geografia wdżr wych.fiz.
5. zajęcia z wychowawcą matematyka technika biologia matematyka
6. wych.fiz. edukacja regionalna wych.fiz. wych.fiz zajęcia kor.-kom.
7. zajęcia dyd.- wyr. zajęcia dyd.- wyr.

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. język polski zaj. komputerowe język polski język polski przyroda
2. matematyka język polski wych. fiz. przyroda matematyka
3. język angielski matematyka matematyka matematyka język angielski
4. muzyka religia język angielski religia język polski
5. zajęcia z wychowawcą historia o społeczeństwo historia o społeczeństwo edukacja regionalna język polski
6. wych. fiz. przyroda wych. fiz. wych. fiz.
7. plastyka zajęcia techniczne zajęcia dyd. - wyr. / zajęcia kor. - kom.
8. zajęcia dyd. - wyr.

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. matematyka matematyka język polski fizyka wych. fiz.
2. biologia fizyka biologia język polski wych. fiz.
3. chemia język angielski język niemiecki chemia język niemiecki
4. język angielski wych. fiz. wych. fiz. geografia matematyka
5. zajęcia z wychowawcą język polski matematyka język angielski religia
6. język polski historia historia plastyka język polski
7. muzyka geografia informatyka zdw / zkk wdżwr
8. wych. fiz. religia edukacja regionalna zdw / zkk

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. chemia j. angielski (r) / j. niemiecki (r) j. niemiecki (p) j. niemiecki (r) z. korekc-kom. j. angielski (r) / j. niemiecki (p) z. korekc-kom
2. język polski j. angielski (r) (p) / j. niemiecki (p) zajęcia artystyczne j. angielski (p) (r) / j. niemiecki (p) matematyka
3. matematyka historia matematyka religia religia
4. plastyka matematyka biologia zajęcia artystyczne chemia
5. zajęcia z wychowawcą język polski geografia fizyka historia
6. edukacja dla bezpieczeństwa język polski język polski język polski wychowanie fizyczne
7. wychowanie fizyczne edukacja regionalna wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne WOS
8. muzyka z. dyd-wyrów. z. korekc-kom.

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1. historia język niemiecki (r) / język angielski(r) zajęcia kor. – komp. język niemiecki (p) język niemiecki (r) język niemiecki (p) / język angielski (r)
2. matematyka język niemiecki (p) / język angielski (r) matematyka język niemiecki (p) / język angielski (r) język polski
3. wych. fizyczne język polski język polski matematyka matematyka
4. religia język polski zajęcia artystyczne język polski religia
5. zajęcia z wychowawcą fizyka wych. fizyczne chemia biologia
6. muzyka wych. fizyczne fizyka historia wos
7. edukacja dla bezpieczeń. wdżwr geografia plastyka zajęcia kor. – komp. zajęcia dyd. - wyr.
8. zajęcia artystyczne edukacja regionalna zajęcia kor. – komp. zajęcia dyd. - wyr. wych. fizyczne

Godziny lekcyjne

  1. 7:55 - 8:40
  2. 8:45 - 9:30 (śniadanie)
  3. 9:40 - 10:25
  4. 10:30 - 11:15 (obiad SP)
  5. 11:30 - 12:15 (obiad GIM)
  6. 12:30 - 13:15
  7. 13:25 - 14:10
  8. 14:15 - 15:00