Zestaw podręczników

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 edukacja wczesnoszkolna praca zbiorowa: Irena Zarzycka, Ewa Schaumacher, Kinga Prebisz-Wola cykl Szkolni Przyjaciele Podręcznik cz. 1 i cz.2 oraz Karty ćwiczeń cz.1-4 WSiP
2 edukacja wczesnoszkolna -edukacja matematyczna Jadwiga Hanisz cykl Szkolni Przyjaciele Matematyka. Podręcznik cz. 1 i cz.2 oraz Karty ćwiczeń cz. 1-2 WSiP
3 religia D. Kurpiński, J. Snopek ,,Żyjemy w Bożym świecie” kl. I Jedność
4 Język angielski Regina Raczyńska, Mariola Bogucka, Susannah Reed New English Adventure Poziom 1 Pearson

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 edukacja wczesnoszkolna praca zbiorowa: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala cykl Szkolni Przyjaciele Podręcznik cz. 1-4 Karty ćwiczeń cz. 1-4 WSiP
2 edukacja wczesnoszkolna - edukacja matematyczna Jadwiga Hanisz cykl Szkolni Przyjaciele Matematyka. Podręcznik cz. 1-2 Karty ćwiczeń cz.1-2 WSiP
3 religia D.Kurpiński, J. Snopek ,,Idziemy do Jezusa” kl. II Jedność
4 Język angielski Wioleta Laskowska, Mariola Bogucka New English Adventure Poziom 2 Pearson

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 język polski Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Język polski 4. Między nami GWO
2 język angielski Nick Beare Brainy klasa 4 Macmillan
3 muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach “Lekcja muzyki” Nowa Era
4 plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła!- podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era
5 historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. GWO
6 przyroda Maria Marko- Warlowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer Tajemnice przyrody Nowa Era
7 matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Matematyka z plusem 4 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
8 informatyka Grażyna Koba Z nowym bitem Migra
9 technika Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa?- podręcznik do techniki dla klasy IV szkoły podstawowej Nowa Era
10 religia Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Podręcznik ,,Jestem chrześcijaninem” Święty Wojciech

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 język polski Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Między nami GWO
2 język angielski Nick Beare Brainy klasa 5 Macmillan
3 muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach “Lekcja muzyki” Nowa Era
4 plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła!- podręcznik do plastyki do klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era
5 historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. GWO
6 geografia Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz Planeta Nowa 5 Nowa Era
7 biologia Marian Sęktas, Joanna Stawarz “Puls życia” - podręcznik do biologii dla klasy piątej Nowa Era
8 matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Matematyka z plusem 5 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
9 informatyka Grażyna Koba Z nowym bitem Migra
10 technika Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa?- podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era
11 religia Ks.Jan Szpet, Danuta Jackowiak Podręcznik ,, Wierzę w Boga” Święty Wojciech

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 język polski Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Między nami GWO
2 język angielski Nick Beare Brainy klasa 5 Macmillan
3 muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach “Lekcja muzyki” Nowa Era
4 plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła!- podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era
5 historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. GWO
6 geografia Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz Planeta Nowa 5 Nowa Era
7 biologia Marian Sęktas, Joanna Stawarz “Puls życia” - podręcznik do biologii dla klasy piątej Nowa Era
8 matematyka M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Podręcznik “Matematyka z plusem 5” GWO
9 informatyka Grażyna Koba Z nowym bitem Migra
10 technika Lech Łabecki, Marta Łabecka “Jak to działa” Nowa Era
11 religia Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Podręcznik ,,Wierzę w Boga” Święty Wojciech

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 język polski Horwath Ewa, Żegleń Anita . Słowa z uśmiechem WSiP
2 język angielski Colin Granger, Katherine Stannett New Hot Spot 3 Macmillan
3 muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach “Lekcja muzyki” Nowa Era
4 plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła! - podręcznik do plastyki dla klasy VI szkoły podstawowej Nowa Era
5 zajęcia techniczne Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa?- podręcznik do techniki dla klasy VI szkoły podstawowej Nowa Era
6 historia i społeczeństwo Grzegorz Wojciechowski Wczoraj i dziś 6. Historia i społeczeństwo. Podręcznik. Szkoła Podstawowa. Nowa Era
7 przyroda Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski Na tropach przyrody Nowa Era
8 matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Matematyka z plusem 6 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
9 zajęcia komputerowe Michał Kęska Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy 6 Nowa Era
10 religia KS.Jan Szpet, Danuta Jackowiak Podręcznik,,Wierzę w Kościół” Święty Wojciech
11 technika Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa?- podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 język polski Ewa Horwath, Grażyna Kiełb Ewa Horwath Bliżej słowa (podręcznik) Zeszyt ćwiczeń WSiP
2 język angielski P. Howarth, P. Reilly, D. Morris All Clear klasa 7 Macmillan
3 język niemiecki Giorgio Motta “Magnet smart 1” LektorKlett
4 muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach “Lekcja muzyki” Nowa Era
5 plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła!- podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era
6 historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. GWO
7 geografia Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Planeta Nowa 7 Nowa Era
8 biologia Małgorzata Jefimow “Puls życia” - podręcznik do biologii dla klasy siódmej Nowa Era
9 chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin “Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era
10 fizyka G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska “Spotkania z fizyką”. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era
11 matematyka Pr. Zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej Podręcznik “Matematyka z plusem 7” GWO
12 informatyka Grażyna Koba Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 Nowa Era
13 religia Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Podręcznik ,, Spotkanie ze Słowem” Święty Wojciech