komunikaty

12 postów

KOMUNIKAT

Informuję, że w ZSP w Taczanowie Drugim potwierdzono COVID-19 u jednego pracownika przedszkola.
Dzieci z jednej grupy przedszkolnej zostały objęte kwarantanną do piątku 21 stycznia 2022r.
Rodzice przedszkolaków zostali poinformowani o kwarantannie.
Dbajmy o siebie i innych❗️
Przestrzegajmy zasad reżimu sanitarnego❗️
 
Iwona Korniluk
Dyrektor szkoły

GRANTY PPGR – DODATKOWY TERMIN

PRZEDŁUŻENIE TERMINU – DODATKOWY TERMIN

UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ – GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

Miasto i Gmina Pleszew otrzymała zgodę na wydłużenie terminu weryfikacji złożonych oświadczeń w „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W związku z powyższym, przedłużeniu ulega termin uzupełnienia danych do 10 stycznia 2022 r.

UWAGA: Uzupełnienie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, osób składających oświadczenie we własnym imieniu, którzy nie dołączyli w/w dokumentów wcześniej.

Dokumenty, o których mowa powyżej proszę składać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pleszewie w Biurze Obsługi interesantów (parter) lub w biurze 110 (I piętro).

W przypadku nieuzupełnienia dokumentów, złożone oświadczenia pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 062 7428 340 lub 062 7428-341.

 

GRANTY PPGR

PRZEDŁUŻENIE TERMINU

UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ – GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

Miasto i Gmina Pleszew otrzymała zgodę na wydłużenie terminu weryfikacji złożonych oświadczeń w „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W związku z powyższym, przedłużeniu ulega termin uzupełnienia danych do 30 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że uzupełnienie oświadczeń obejmuje:

  1. Potwierdzenie stopnia pokrewieństwa poprzez złożenie następujących dokumentów (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu) i informacji identyfikujących członków rodziny (np. numer PESEL).
  2. Potwierdzenie, że członek rodziny wskazany w oświadczeniu był pracownikiem PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy).

Dokumenty, o których mowa powyżej proszę składać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pleszewie w Biurze Obsługi interesantów (parter) lub w biurze 110 (I piętro).

W przypadku nieuzupełnienia dokumentów, złożone oświadczenia pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 062 7428 340 lub 062 7428-341.

UWAGA: Uzupełnienie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, osób składających oświadczenie we własnym imieniu, którzy nie dołączyli w/w dokumentów wcześniej.