z życia szkoły

95 postów

ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ

Uczniowie klas I-III wzięli także udział w ogólnopolskiej Akcji „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 

DARY DLA UKRAINY

Społeczność szkolna włączyła się w zbiórkę darów dla Ukrainy. Dziękujemy za ofiarność. 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Dofinansowany za środków budżetu Państwa program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3.

Zadanie polega na  rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowany w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych dla placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”).

Kwota dofinansowania programu to 50 000 zł a całkowita wartość 62 500 zł.

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

 

 

 

więcej informacji na temat programu:

Narodowy Program Czytelnictwa

 

 

SPOTKANIA ONLINE DLA RODZICÓW

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem spotkań 

z dyrektorem, wychowawcami oraz psychologiem. Dla 

chętnych rodziców odbędzie się także szkolenie online. 

 

RATUJMY ŻYCIE Z AED

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z obsługi przenośnego respiratora AED.