z życia szkoły

120 postów

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 22.03.2023r. w Szpitalu – Pleszewskim Centrum Medycznym, ul. Poznańska 125A. Badania odbywać się będą w poradni kardiologicznej.

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.

Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 8180 pacjentów. Dzięki programowi ponad 170 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.

Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie:

– telefonicznie: 503 075 095

– e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

 

 

 

 

 

 

Konkurs Top in job – najlepszy w pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie ogłasza konkurs Top in job – najlepszy w pracy.  
Konkurs skierowany jest do  klas od IV do VIII szkół podstawowych i  klas szkół ponadpodstawowych z powiatu pleszewskiego.
 
Tematem Konkursu jest przedstawienie określonego zawodu, pokazanie grupy zawodowej, środowiska pracy, zawodu marzeń, kariery marzeń, pomysłu na własny biznes, idei uczenia się przez całe życie itp. w formie nagrania audiowizualnego w aplikacji Tik Tok. 

Uczestnik – klasa ma za zadanie przygotowanie wyżej wymienionego nagrania audiowizualnego trwającego maksymalnie trzy minuty związanego z tematyką konkursu. Każda z klas może zgłosić jedno nagranie, które stanowić będzie pracę konkursową.

Gotowe nagranie audiowizualne należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 r. na nośniku elektronicznym w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie wraz z wymaganymi załącznikami.

Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi w dniu 21 marca 2023 r. na zakończenie Tygodnia Aktywności Zawodowej i Społecznej.

 

Bliższe informacje i regulamin konkursu wraz z wymaganymi do złożenia załącznikami dostępny jest na stronie pleszew.praca.gov.pl.