Młodzieżowa rada

Młodzieżowa Rada Miejska Pleszewa funkcjonuje od 2008 r. Powołana została przez Radę Miejską Uchwałą nr XXI/152/2008. Tworzą ją delegaci gimnazjów i szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew wybrani w wyborach demokratycznych i w głosowaniu tajnym przez własne społeczności uczniowskie. Ma charakter konsultacyjny, a działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.

Młodzi Radni, oprócz realizacji celów statutowych, są organizatorami przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rekreacyjno-sportowym, ekologicznym i charytatywnym – wszystko to dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Pleszew, różnymi instytucjami oraz samorządami szkolnymi.

Delegatami Młodzieżowej Rady Miejskiej Pleszewa w roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole zostali: Ada Opiła, Wiktoria Pietrzak, Jan Balcer.

 

20181003_115223 20181003_113935 20181003_113754 20181003_111247 20181003_111157