Młodzieżowa rada

Młodzieżowa Rada Miejska Pleszewa funkcjonuje od 2008 r. Powołana została przez Radę Miejską Uchwałą nr XXI/152/2008. Tworzą ją delegaci gimnazjów i szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew wybrani w wyborach demokratycznych i w głosowaniu tajnym przez własne społeczności uczniowskie. Ma charakter konsultacyjny, a działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.

Młodzi Radni, oprócz realizacji celów statutowych, są organizatorami przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rekreacyjno-sportowym, ekologicznym i charytatywnym – wszystko to dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Pleszew, różnymi instytucjami oraz samorządami szkolnymi.

Z uwagi na pandemię działalność MRM w Pleszewie została  w roku szkolnym 2020/2021 zawieszona do odwołania. 

Skip to content