Młodzieżowa rada

Młodzieżowa Rada Miejska Pleszewa funkcjonuje od 2008 r. Powołana została przez Radę Miejską Uchwałą nr XXI/152/2008. Tworzą ją delegaci gimnazjów i szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew wybrani w wyborach demokratycznych i w głosowaniu tajnym przez własne społeczności uczniowskie. Ma charakter konsultacyjny, a działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.

Młodzi Radni, oprócz realizacji celów statutowych, są organizatorami przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rekreacyjno-sportowym, ekologicznym i charytatywnym – wszystko to dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Pleszew, różnymi instytucjami oraz samorządami szkolnymi.

Delegatami Młodzieżowej Rady Miejskiej Pleszewa w roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole zostali: Nikola Lewicka, Jagoda Pietrzak, Zofia Symenko. 

 

wolontariat-lancuch-dobrych-serc IMG_6068 IMG_6067 IMG_6065 IMG_6064 IMG_6057 IMG_6056 IMG_6053 IMG_6049 IMG_6039 IMG_6028 IMG_6027 IMG_6026 IMG_6024 IMG_6018 IMG_6014 IMG_6011 IMG_6009 IMG_6003 IMG_1316 IMG_1314 IMG_1310 IMG_1308 IMG_1306