Komunikaty

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.  
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki
bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej w dowolnej technice. Koniecznie należy
uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.

Regulamin I Pleszewskiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Karta zgłoszeniowa

KOMUNIKAT

Informuję, że w ZSP w Taczanowie Drugim potwierdzono COVID-19 u jednego pracownika przedszkola.
Dzieci z jednej grupy przedszkolnej zostały objęte kwarantanną do piątku 21 stycznia 2022r.
Rodzice przedszkolaków zostali poinformowani o kwarantannie.
Dbajmy o siebie i innych❗️
Przestrzegajmy zasad reżimu sanitarnego❗️
 
Iwona Korniluk
Dyrektor szkoły

GRANTY PPGR – DODATKOWY TERMIN

PRZEDŁUŻENIE TERMINU – DODATKOWY TERMIN

UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ – GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

Miasto i Gmina Pleszew otrzymała zgodę na wydłużenie terminu weryfikacji złożonych oświadczeń w „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W związku z powyższym, przedłużeniu ulega termin uzupełnienia danych do 10 stycznia 2022 r.

UWAGA: Uzupełnienie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, osób składających oświadczenie we własnym imieniu, którzy nie dołączyli w/w dokumentów wcześniej.

Dokumenty, o których mowa powyżej proszę składać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pleszewie w Biurze Obsługi interesantów (parter) lub w biurze 110 (I piętro).

W przypadku nieuzupełnienia dokumentów, złożone oświadczenia pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 062 7428 340 lub 062 7428-341.

 

GRANTY PPGR

PRZEDŁUŻENIE TERMINU

UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ – GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

Miasto i Gmina Pleszew otrzymała zgodę na wydłużenie terminu weryfikacji złożonych oświadczeń w „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W związku z powyższym, przedłużeniu ulega termin uzupełnienia danych do 30 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że uzupełnienie oświadczeń obejmuje:

  1. Potwierdzenie stopnia pokrewieństwa poprzez złożenie następujących dokumentów (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu) i informacji identyfikujących członków rodziny (np. numer PESEL).
  2. Potwierdzenie, że członek rodziny wskazany w oświadczeniu był pracownikiem PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy).

Dokumenty, o których mowa powyżej proszę składać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pleszewie w Biurze Obsługi interesantów (parter) lub w biurze 110 (I piętro).

W przypadku nieuzupełnienia dokumentów, złożone oświadczenia pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 062 7428 340 lub 062 7428-341.

UWAGA: Uzupełnienie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, osób składających oświadczenie we własnym imieniu, którzy nie dołączyli w/w dokumentów wcześniej.

PROCEDURY ZDALNEGO NAUCZANIA

procedury_zdalnego_nauczania_klasy_I_VIII_od_20_12_2021

DOKUMENTY DO POBRANIA

WNIOSEK Rodzica _ PRZEDSZKOLE

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 – PRZEDSZKOLE

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami 

 

Organizacja roku szkolnego 2020-2021

Informacje dla Rodziców nowych przedszkolaków

Informacja dla rodziców

DRUKI DO POBRANIA

DEKLARACJA – PRZEDSZKOLE

 

DEKLARACJA – STOŁÓWKA SZKOLNA

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSZKOLE – RODZEŃSTWO

 

REGULAMIN DOWOZÓW 

 

ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

ZARZĄDZENIE

WAŻNE NUMERY TELEFONU 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

DEKLARACJA W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM 

KARTA OBECNOŚCI 

DEZYNFEKCJA

 

Skip to content