PROJEKT ZDALNA SZKOŁA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Skip to content