PROJEKT ,,ZDALNA SZKOŁA”

Projekt ma na celu ułatwić 35 uczniom i 2 nauczycielom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół
i placówek oświatowych wprowadzonym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID- 19.

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

Skip to content