Grono pedagogiczne – przedszkole

Nauczyciele przedszkola

wychowanie przedszkolne - Alicja Pawlik

wychowanie przedszkolne - Justyna Płonka

wychowanie przedszkolne - Anna Tyrakowska

j. angielski - Natalia Walczak 

religia - Liliana Grochowicka

zajęcia logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne - Agnieszka Wodyńska

Skip to content