Grono pedagogiczne – przedszkole

Nauczyciele przedszkola

wychowanie przedszkolne - Magdalena Durenc

wychowanie przedszkolne - Elżbieta Cieślak

wychowanie przedszkolne - Alicja Pawlik

wychowanie przedszkolne - Justyna Płonka

wychowanie przedszkolne - Anna Tyrakowska

j. angielski - Bogusława Gogolińska

religia - Liliana Grochowicka

zajęcia logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne - Agnieszka Wodyńska