O przedszkolu

Nasze przedszkole oferuje:

 • specjalistyczną opiekę pedagogiczną,
 • indywidualizację procesu dydaktycznego,
 • udział w spektaklach teatralnych,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • udział w konkursach, przeglądach,
 • wycieczki,
 • udział w zajęciach adaptacyjnych.

Nasze tradycje:

 • pasowanie na przedszkolaka,
 • spotkanie z policjantami,
 • spotkanie z leśnikiem,
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia,
 • jasełka,
 • spotkania przy choince,
 • uroczystość z okazji Dnia Seniora,
 • bal karnawałowy,
 • konkursy taneczne i recytatorskie,
 • uroczyste powitanie wiosny,
 • festyn rodzinny,
 • olimpiady sportowe,
 • olimpiady matematyczne.

W naszej pracy ważna jest współpraca z rodzicami. Pragniemy, aby nasze przedszkole postrzegane było, jako środowisko przyjazne dziecku i jego rodzinie. Rodzice są współautorami podejmowanych działań. Uczestniczą w spotkaniach indywidualnych, grupowych, zebraniach, zajęciach i uroczystościach. Mają możliwość korzystania z konsultacji ze specjalistami: logopedą, pedagogiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą pedagogicznym.

Na co dzień wprowadzamy w życie nowe pomysły, wypracowane przez kadrę naszej placówki, służące zaspokajaniu potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.
Praca naszego zespołu przynosi nam satysfakcję, podnosi jakość pracy naszego przedszkola i umacnia pozytywny jego wizerunek w środowisku.

Skip to content