O przedszkolu

Nasze przedszkole  oferuje: 

 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia
 • Funkcjonalne i estetyczne sale zajęć oraz salę sportową
 • Dostosowany do potrzeb dzieci plac zabaw
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć

 

Organizujemy:

 • Wycieczki i warsztaty
 • Teatrzyki i koncerty muzyczne na terenie przedszkola
 • Konkursy
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Akcje proekologiczne
 • Kiermasze świąteczne
 • Uroczystości i imprezy rodzinne
 • Dni otwarte dla nowych przedszkolaków
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Bezpośredni kontakt z przyrodą, sztuką
 • Akcje charytatywne

W ramach zajęć dodatkowych bezpłatnie zapewniamy:

 • język angielski
 • zajęcia umuzykalniające
 • religię (na wniosek rodzica)
 • zajęcia specjalistyczne

 

Realizujemy projekty i programy edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim:

 

 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Mamo, Tato - co Wy na to?”
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
 • ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
 • ,,Z kulturą mi do twarzy”
 • ,,Przyjaciele Zippiego”

 

Absolwenci naszego przedszkola są:

 • Aktywni, twórczy, chętni do działania
 • Potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych
 • Mają ukształtowane poczucie własnej wartości
 • Są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacyjnego

Nasze tradycje:

 • pasowanie na przedszkolaka,
 • spotkanie z policjantami,
 • spotkanie z leśnikiem,
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia,
 • jasełka,
 • spotkania przy choince,
 • uroczystość z okazji Dnia Seniora,
 • bal karnawałowy,
 • konkursy taneczne i recytatorskie,
 • uroczyste powitanie wiosny,
 • festyn rodzinny,
 • olimpiady sportowe.

W naszej pracy ważna jest współpraca z rodzicami. Pragniemy, aby nasze przedszkole postrzegane było, jako środowisko przyjazne dziecku i jego rodzinie. Rodzice są współautorami podejmowanych działań. Uczestniczą w spotkaniach indywidualnych, grupowych, zebraniach, zajęciach i uroczystościach. Mają możliwość korzystania z konsultacji ze specjalistami: logopedą, pedagogiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą pedagogicznym.

Na co dzień wprowadzamy w życie nowe pomysły, wypracowane przez kadrę naszej placówki, służące zaspokajaniu potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.
Praca naszego zespołu przynosi nam satysfakcję, podnosi jakość pracy naszego przedszkola i umacnia pozytywny jego wizerunek w środowisku.

Skip to content