Rekrutacja na rok szkolny 2020 / 2021

ZARZĄDZENIE NR 14/VIII/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew

Harmonogram Rekrutacji

Poradnik dla kandydata

Nabór przedszkola

Zasady Rekrutacji

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego 

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Taczanowie Drugim  

 

Uwaga rodzice kandydatów do przedszkoli i klas pierwszych szkoły podstawowej!

O wynikach postępowania rekrutacyjnego zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie:

- Szkoła podstawowa od 25.03.2020r.

- przedszkole od 30.03.2020r.

W związku z zaistniałą sytuacją rodzice kandydatów oświadczenia woli mogą przesłać drogą elektroniczną . Wzór oświadczenia woli mogą Państwo pobrać w linku poniżej (dotyczy to kandydatów do klasy pierwszej i przedszkola). Wypełniony dokument z podpisami obojga rodziców należy zeskanować i przesłać na adres mailowy zsptaczanow2@gmail.com. Dokument w formie papierowej należy dostarczyć w późniejszym terminie. Pisemne oświadczenie rodzic może wysłać także pocztą.

Oświadczenie woli

Skip to content