Rekrutacja na rok szkolny 2020 / 2021

ZARZĄDZENIE NR 15/VIII/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew

Harmonogram Rekrutacji