Samorząd uczniowski

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Poprzez takie działania rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność. Dlatego na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim prężnie działają Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Oba samorządy ścisłe ze sobą współpracują działając w następujących obszarach: działalność statutowa, działalność charytatywna, działalność kulturalno-oświatowa
Spotkania SU odbywają się raz w miesiącu po lekcjach lub podczas długiej przerwy w zależności od potrzeb. Podczas spotkań omawiane są zadania zaplanowane na dany miesiąc, przygotowywane plakaty, ogłoszenia oraz potrzebne materiały.

We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego szkoły podstawowej i gimnazjum. W tym samym terminie odbyły się także wybory na opiekunów samorządów. W wyniku głosowania utworzono następujące składy samorządów oraz wyłoniono opiekunów:

Samorząd Uczniowski :

Przewodniczący – Alicja Obecna

Zastępca Przewodniczącego  – Tomasz Adamek 

Skarbnik – Franciszek Pietrzak  

Członkowie Samorządu Uczniowskiego: 

Katarzyna Winiecka, Liliana Pauś, Zuzanna Strzykalska  

Opiekun – Liliana Grochowicka

 

   

Skip to content