Zestaw podręczników

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 edukacja wczesnoszkolna praca zbiorowa: Irena Zarzycka, Ewa Schaumacher, Kinga Prebisz-Wola cykl Szkolni Przyjaciele Podręcznik cz. 1 i cz.2 oraz Karty ćwiczeń cz.1-4 WSiP
2 edukacja wczesnoszkolna -edukacja matematyczna Jadwiga Hanisz cykl Szkolni Przyjaciele Matematyka. Podręcznik cz. 1 i cz.2 oraz Karty ćwiczeń cz. 1-2 WSiP
3 Język angielski Regina Raczyńska, Mariola Bogucka, Susannah Reed New English Adventure Poziom 1 Pearson

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 edukacja wczesnoszkolna praca zbiorowa: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala cykl Szkolni Przyjaciele Podręcznik cz. 1-4 Karty ćwiczeń cz. 1-4 WSiP
2 edukacja wczesnoszkolna - edukacja matematyczna Jadwiga Hanisz cykl Szkolni Przyjaciele Matematyka. Podręcznik cz. 1-2 Karty ćwiczeń cz.1-2 WSiP
3 Język angielski Wioleta Laskowska, Mariola Bogucka New English Adventure Poziom 2 Pearson

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 edukacja wczesnoszkolna praca zbiorowa: Ewa Schumacher, Irena Zarzycka, Kinga Preibisz-Wala cykl Szkolni Przyjaciele Podręcznik cz. 1-4 Karty ćwiczeń cz. 1-4 WSiP
2 edukacja wczesnoszkolna - edukacja matematyczna Jadwiga Hanisz cykl Szkolni Przyjaciele Matematyka. Podręcznik cz. 1-2 Karty ćwiczeń cz.1-2 WSiP
3 język angielski Wioleta Laskowska, Mariola Bogucka New English Adventure Poziom 3 Pearson

AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO
język polski Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Podręcznik Między nami. Ćwiczenia Między nami cz.1 i 2 GWO
język angielski Nick Beare Brainy klasa 5 Macmillan
język angielski Katherine Stannet Ćwiczenia Brainy klasa 5 Macmillan
muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki Nowa Era
plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła!- podręcznik do plastyki do klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era
historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. GWO
geografia Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz Planeta Nowa 5 Nowa Era
biologia Marian Sęktas, Joanna Stawarz Puls życia - podręcznik do biologii dla klasy piątej Nowa Era
matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Podręcznik Matematyka z plusem 5 GWO
matematyka Z. Balatek, M. Dobrowolska, A. Hysior, P. Zarzycki Ćwiczenia Matematyka z plusem 5 Wersja C GWO
informatyka Grażyna Koba „Teraz bajty” – podręcznik do klasy V Migra
Migra Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa?- podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 język polski Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Podręczni i ćwiczenia. Między nami GWO
2 język angielski Nick Beare Podręczni i ćwiczenia Brainy klasa 6 Macmillan
3 muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki 6 Nowa Era
4 plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła!- podręcznik do plastyki do klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era
5 historia Tomasz Małkowski Historia 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej Podróże w czasie GWO
6 geografia Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz Planeta Nowa klasa 6 Nowa Era
7 biologia Joanna Stawarz „Puls życia” - podręcznik do biologii dla klasy szóstej Nowa Era
8 matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Podręcznik Matematyka z plusem 6 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
9 informatyka Grażyna Koba Teraz bajty – podręcznik do klasy VI Migra
10 technika Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era
11 matematyka Z. Balatek, M. Dobrowolska, A. Hysior, S. Wojtan, P. Zarzycki Ćwiczenia wersja C Matematyka z plusem 6 GWI

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 język polski Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Podręcznik i ćwiczenia Między nami GWO
2 język angielski Nick Beare Podręczni i ćwiczenia Brainy klasa 6 Macmillan
3 muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki 6 Nowa Era
4 plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła!- podręcznik do plastyki do klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era
5 historia Tomasz Małkowski Historia 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej Podróże w czasie GWO
6 geografia Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński Planeta Nowa 6 Nowa Era
7 biologia Joanna Stawarz „Puls życia” - podręcznik do biologii dla klasy szóstej Nowa Era
8 matematyka Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Podręcznik “Matematyka z plusem 6” GWO
9 informatyka Grażyna Koba Teraz bajty – podręcznik do klasy VI Migra
10 technika Lech Łabecki, Marta Łabecka Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era
11 matematyka Z. Balatek, M. Dobrowolska, A. Hysior, S. Wojtan, P. Zarzycki Ćwiczenia wersja C Matematyka z plusem 6 GWI

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 język polski Ewa Horwath, Grażyna Kiełb Podręczni i ćwiczenia Bliżej słowa WSiP
2 język angielski P. Howarth, P. Reilly, D. Morris All Clear klasa 7 Macmillan
3 język angielski Catherina Smith Ćwiczenia All Clear klasa 7 Macmillan
4 język niemiecki Giorgio Motta Podręcznik i ćwiczenia Magnet smart 1 LektorKlett
5 plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła!- podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era
6 historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. GWO
7 geografia Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Planeta Nowa 7 Nowa Era
8 matematyka Pr. Zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej Podręcznik Matematyka z plusem 7 GWO
9 matematyka Ćwiczenia M. Dobrowolskiej, M. Jacewicz, M. Karpiński Matematyka z plusem 7 Ćwiczenia podstawowe GWO
10 muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki Nowa Era
11 informatyka Grażyna Koba Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 Nowa Era
12 biologia Małgorzata Jefimow Puls życia - podręcznik do biologii dla klasy siódmej Nowa Era
13 chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era
14 fizyka G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
1 język polski Ewa Horwath, Grażyna Kiełb Ewa Horwath Bliżej słowa (podręcznik) Zeszyt ćwiczeń WSiP
2 język angielski P. Howarth, P. Reilly, D. Morris Podręcznik All Clear klasa 8 Macmillan
3 język angielski Catherina Smith, Olivia Johansten Ćwiczenia All Clear klasa 8 Macmillan
4 muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach “Lekcja muzyki” Nowa Era
5 edukacja dla bezpieczeństwaa Jarosław Słoma Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej Nowa Era
6 historia Tomasz Małkowski Podróże w czasie. Historia podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. GWO
7 geografia Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński Planeta Nowa 8 Nowa Era
8 biologia Beata Sągin, Andrzej Bazarski Puls życia - podręcznik do biologii dla klasy ósmej Nowa Era
9 chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era
10 fizyka G. Francuz-Ornat, T. Kulawik Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era
11 matematyka Pr. Zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej Podręcznik “Matematyka z plusem 8” GWO
12 matematyka Ćwiczenia M. Dobrowolskiej, M. Jacewicz, M. Karpiński Matematyka z plusem 8 Ćwiczenia podstawowe GWO
13 informatyka Grażyna Koba Lubię to! Podręcznik dla klasy 8 Nowa Era
14 wiedza o społeczeństwie Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski Dziś i Jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej Nowa Era
15 język niemiecki Podręcznik i ćwiczenia Magnet smart 2 LektorKlett

Skip to content