Rys historyczny powstania placówki

1 maja 1988

Konieczność rozbudowy szkoły przestawiała ówczesna pani dyrektor Barbara Michalak i dlatego 1 maja 1988 roku w Taczanowie zawiązał się komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole, którego przewodniczącym został pan Włodzimierza Markiewicz a zastępcami Adam Świgoń i Wojciech Kliber. Lokalizację nowego budynku ustalono przy szkole w Lubomierzu. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły  się dopiero wiosną 1990 roku.

19 maja 1992

Nowej szkole, na wniosek ówczesnego dyrektora szkoły pana Andrzeja Mierzejewskiego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, postanowiono nadać imię Bohaterów Monte Cassino.

W dniu 19 maja 1992 roku zorganizowana została uroczystość inaugurująca nadanie szkole imienia. Od tej pory uchwałą Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego święto szkoły obchodzone jest corocznie w dniu zwycięskiej bitwy.

29 maja 1993

Pierwsze święto szkoły powiązane z nadaniem jej imienia odbyło się 29 maja 1993r. Nastąpiło wówczas wmurowanie aktu erekcyjnego i kamienia przywiezionego spod Monte Cassino. Uroczystość rozpoczęła się Maszą Świętą, którą odprawił Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. brygady Sławoj Leszek Głódź.

6 czerwca 1994

W dniu 6 czerwca 1994 roku w murach nowo budowanej szkoły, uroczyście obchodzono 50-tą rocznicę bitwy pod Monte Cassino. W obchodach wzięła udział między innymi Premier Hanna Suchocka oraz – jak co roku – uczestnik walk pod Monte Cassino, pleszewianin p. Kazimierz Basiński.

Lato 1994

Latem 1994 roku przy szkole w Taczanowie rozpoczęła się budowa zespołu boisk sportowych. Prace trwały od czerwca do połowy sierpnia. Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami przy tych pracach pomagali żołnierze z jednostki wojskowej z Rawicza, której dowódca Adam Bachłaj bardzo się zaangażował w wykonanie zadania. Pracami przy budowie zajmowało się ośmiu żołnierzy oraz dowódca starszy chorąży Stanisław Dawidowicz. Żołnierze nie patrzyli na żar płynący z nieba, był to dla nich zapewne najgorętszy poligon w najgorętsze lato.

2 września 1998

W dniu 2 września 1998 roku nastąpiła Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1998/1999 połączona z otwarciem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie. Uroczystość swą obecnością uświetnili m.in.: Minister Edukacji Narodowej – Mirosław Handke, wdowa po generale Wł. Andersie pani generałowa Irena Anders, wojewoda kaliski – Józef Rogacki, poseł Ziemi Kaliskiej – Andrzej Wojtyła. Społeczność szkolna gościła również kombatantów walk we Włoszech, władze gminne i żołnierzy z jednostki wojskowej z Rawicza.

Skip to content