Narodowy Program Czytelnictwa

NASZE DZIAŁANIA CZYTELNICZE

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety:

Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych

Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa

Książki zakupione za otrzymane środki finansowe

      

 

Działania:

W ramach realizacji NPRCZ uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w szkolnym konkursie fotograficznym pod hasłem: „Czytam sobie”. Głównymi celami konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz promocja i popularyzacja czytelnictwa.

 

                     

Uczniowie klasy VII wzięli udział w szkolnym konkursie informatycznym reklamującym ulubioną książkę znajdującą się w zbiorach szkolnej biblioteki. Celami konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, pobudzanie wyobraźni i fantazji czytelnika, kształtowanie umiejętności tworzenia plakatu oraz prezentacja i popularyzacja twórczości informatycznej. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu plakatu reklamującego ulubioną książkę (obyczajową, przygodową, historyczną, fantastyczną, tomik poezji, komiks lub inną) techniką komputerową.

Do realizacji zadań dotyczących NPRCZ aktywnie włączyli się również uczniowie klasy IV, biorąc udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Czytanie zawsze w modzie – projekt okładki”. Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, pobudzanie wyobraźni i fantazji czytelnika, prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej oraz propagowanie literatury dla dzieci i młodzieży. Zadanie uczniów polegało na zaprojektowaniu frontowej strony okładki ulubionej książki (obyczajowej, przygodowej, historycznej, fantastyki, tomiku poezji, komiksu lub innej) znajdującej się w zbiorach szkolnej biblioteki. Ważne było, aby autor zawarł w pracy własną interpretację treści, nie naśladując istniejącej publikacji, stworzył własną wizję okładki.

                                     

 

W ramach realizacji NPRCZ odbyło się w szkole niezwykłe spotkanie poetyckie z panią Aldoną Jańczak – człowiekiem wielu pasji, poetką, nauczycielką języka polskiego, zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie, założycielką Teatru Prawie Wielkiego, reżyserką spektakli.

 

Działaniem podjętym w ramach realizacji NPRCZ była realizacja projektu edukacyjnego przeprowadzonego w klasie V ph. MAGIA KSIĄŻKI ZAMKNIĘTA W LAPBOOKU „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa” C. S. Lewis.

Czytanie jest bardzo ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka, a funkcjonowanie we współczesnym świecie bez czytania jest wręcz niemożliwe. Dzięki niemu zdobywamy wiedzę, uzupełniamy nasze wiadomości. O tym, że czytanie książek niesie ze sobą szereg korzyści przekonywali uczniowie klas VIII, projektując stronę internetową ph. „Kocham czytać”, której zadaniem była popularyzacja czytelnictwa w lokalnym środowisku.

Prowadzony jest także cykl spotkań z najmłodszym pod hasłem ,,Poczytanki-Ilustrowanki”. W te działania angażują się także uczniowie działający w aktywie bibliotecznym. 

   

 

O tym, że książkę można zamknąć w pudełku, przekonali się uczniowie klasy IV, realizując projekt edukacyjny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Lektura w pudełku to doskonała metoda rozwijająca wyobraźnię, ucząca twórczego myślenia, jak również znakomity sposób na zapamiętanie treści książki.

Realizując Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, uczniowie klas VIII i VII przedstawili własną charakteryzację postaci z wybranej lektury szkolnej znajdującej się w szkolnej bibliotece. Chcąc podzielić się swoimi pomysłami, zaprezentowali się kolegom, uzasadniając swój wybór w autoprezentacji.

 

Skip to content