Nasi partnerzy

Dodatkową formą motywowania uczniów do nauki języka obcego jest międzynarodowa wymiana uczniów z partnerską szkołą im. Roberta Dannemanna w Westerstede trwająca już 10 lat.
Stanowi ona niezwykle interesującą i przynoszącą wiele pozytywnych efektów formą pracy z uczniami.

Do podstawowych celów naszej wymiany należą:

  • poznawanie przez uczniów i nauczycieli zwyczajów, historii, kultury i życia codziennego w mieście partnerskim,
  • wykorzystywanie przez uczniów polskich w praktyce wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach języka niemieckiego oraz ich poszerzanie,
  • integracja młodzieży i dorosłych z Polski i Niemiec z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji obu narodów,
  • nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
  • spotkania uczestników wymiany z władzami lokalnymi w obu krajach,
  • integracja społeczności lokalnej,
  • integracja społeczności szkolnej,
  • integracja nauczycieli, uczniów i rodziców wokół wspólnych działań,
  • rozwijanie metody pracy grupowej wokół jasno określonego celu,
  • wzajemne poznanie poprzez udział w zajęciach sportowych, połączony niekiedy z rywalizacją.

Efektem naszej współpracy są coroczne spotkania młodzieży w szkołach w Westerstede oraz w Taczanowie Drugim. Podczas tych spotkań uczniowie mają okazję poznania tradycji i kultury krajów sąsiadujących ze sobą, praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas zajęć szkolnych a przede wszystkim spotkania rówieśników i nawiązania bliższych kontaktów, co bardzo motywuje do nauki języka obcego.

 

IMG_0054 IMG_0060 IMG_0080 IMG_0127 IMG_0287 IMG_0343 IMG_0447 IMG_0523 P1120073 P1120075 P1120085 P1120094 P1120107 P1120155 P1120185 P1120199 nasi-partnerzy-1 nasi-partnerzy-2 nasi-partnerzy-3 nasi-partnerzy-4 nasi-partnerzy-5 nasi-partnerzy-6 nasi-partnerzy-7 nasi-partnerzy-8 nasi-partnerzy-9 nasi-partnerzy-10 nasi-partnerzy-11 nasi-partnerzy-12 nasi-partnerzy-13 nasi-partnerzy-14 nasi-partnerzy-15
Skip to content