Nasi partnerzy

Dodatkową formą motywowania uczniów do nauki języka obcego jest międzynarodowa wymiana uczniów z partnerską szkołą im. Roberta Dannemanna w Westerstede trwająca już 10 lat.
Stanowi ona niezwykle interesującą i przynoszącą wiele pozytywnych efektów formą pracy z uczniami.

Do podstawowych celów naszej wymiany należą:

  • poznawanie przez uczniów i nauczycieli zwyczajów, historii, kultury i życia codziennego w mieście partnerskim,
  • wykorzystywanie przez uczniów polskich w praktyce wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach języka niemieckiego oraz ich poszerzanie,
  • integracja młodzieży i dorosłych z Polski i Niemiec z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji obu narodów,
  • nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
  • spotkania uczestników wymiany z władzami lokalnymi w obu krajach,
  • integracja społeczności lokalnej,
  • integracja społeczności szkolnej,
  • integracja nauczycieli, uczniów i rodziców wokół wspólnych działań,
  • rozwijanie metody pracy grupowej wokół jasno określonego celu,
  • wzajemne poznanie poprzez udział w zajęciach sportowych, połączony niekiedy z rywalizacją.

Efektem naszej współpracy są coroczne spotkania młodzieży w szkołach w Westerstede oraz w Taczanowie Drugim. Podczas tych spotkań uczniowie mają okazję poznania tradycji i kultury krajów sąsiadujących ze sobą, praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas zajęć szkolnych a przede wszystkim spotkania rówieśników i nawiązania bliższych kontaktów, co bardzo motywuje do nauki języka obcego.

Skip to content