Zestaw programów gimnazjum

Przedmiot Autor i nazwa programu
Religia Jan Szpet, Danuta Jackowiak – Program nauczania religii rzymsko-katolickiej.
Język polski Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska – Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I – III gimnazjum)
Język angielski Barbara Tittenbru, Ewa Piotrowska – Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum) na podbudowie wymagań drugiego etapu edukacyjnego.
Język angielski Barbara Tittenbrun, Ewa Piotrowska – Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum). Poziom III.0 dla uczniów rozpoczynających naukę języka angielskiego
Język niemiecki Marta Wawrzyniak – Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III gimnazjum. Poziom III.0 dla początkujących.
Język niemiecki Arleta Fischer – Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III gimnazjum. Poziom III.1
Historia Tomasz Maćkowski, Teresa Kowalewska – „Śladami przeszłości”. Program nauczania ogólnego historii w klasach I – III gimnazjum
WOS Teresa Kowalewska – „Dziś i jutro”. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasach I – III gimnazjum.
Geografia Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Alina Witek-Nowakowska – „Świat bez tajemnic”. Program nauczania geografii III etap edukacji – gimnazjum.
Biologia Anna Zdziennicka – Program nauczania biologii w gimnazjum – “Puls życia”
Chemia Teresa Kulawik, Maria Litwin – Program nauczania „Chemia Nowej Ery”
Fizyka Grażyna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik – Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”
Matematyka M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech – Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum.
W-f Ewa Czerska –Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno-zdrowotnym „Wybierz sam”
Wdżr T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk – Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I – III gimnazjum.
Edukacja regionalna Beata Gałuszka-Antczak, Iwona Korniluk „Moja mała ojczyzna”
Zajęcia artystyczne A. Przybyszewska-Pietraczyk – Program zajęć artystycznych w gimnazjum
Plastyka L. Frydzińska, B. Marcinkowska – Program nauczania plastyki w gimnazjum
Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma – Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum.
Muzyka Teresa Wójcik – Program nauczania muzyki w gimnazjum

Przedmiot Autor i nazwa programu
Religia Jan Szpet, Danuta Jackowiak – Program nauczania religii rzymsko-katolickiej.
Język polski Agnieszka Łuczak, Ewa Brylińska – Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I – III gimnazjum)
Język angielski Barbara Tittenbru, Ewa Piotrowska – Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum) na podbudowie wymagań drugiego etapu edukacyjnego.
Język niemiecki Marta Wawrzyniak – Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III gimnazjum. Poziom III.0 dla początkujących.
Język niemiecki Arleta Fischer – Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III gimnazjum. Poziom III.1
Historia Tomasz Maćkowski, Teresa Kowalewska – „Śladami przeszłości”. Program nauczania ogólnego historii w klasach I – III gimnazjum
WOS Teresa Kowalewska – „Dziś i jutro”. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasach I – III gimnazjum.
Geografia Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Alina Witek-Nowakowska – „Świat bez tajemnic”. Program nauczania geografii III etap edukacji – gimnazjum.
Biologia Anna Zdziennicka – Program nauczania biologii w gimnazjum – Puls życia”
Chemia Teresa Kulawik, Maria Litwin – Program nauczania „Chemia Nowej Ery”
Fizyka Grażyna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik – Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”
Matematyka M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech – Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w gimnazjum.
W-f Ewa Czerska – Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno-zdrowotnym „Wybierz sam”
Wdżr Teresa Król – „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I – III gimnazjum.
Edukacja regionalna Beata Gałuszka-Antczak, Iwona Korniluk, „Moja mała ojczyzna”
Zajęcia artystyczne A. Przybyszewska-Pietraczyk – Program zajęć artystycznych w gimnazjum.
Plastyka L. Frydzińska, B. Marcinkowska – Program nauczania plastyki w gimnazjum
Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma – Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum.
Muzyka Teresa Wójcik – Program nauczania muzyki w gimnazjum