Logopeda

Agnieszka Wodyńska

Zajęcia terapii logopedycznej są skierowane przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym, u których występują wady wymowy. Uczniowie są kwalifikowani na zajęcia na podstawie badań przesiewowych.

Celem terapii jest:

  • Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
  • Kształtowanie słuchu fonematycznego.
  • Wywoływanie i utrwalanie prawidłowego brzmienia głosek w:
    - izolacji, sylabach, wyrazach, zwrotach i wyrażeniach oraz w mowie spontanicznej.
  • Rozwijanie słownika dziecka oraz budowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w grupie 2,3 osób.

godziny pracy:

9:00 - 9.30

12:30 - 13:00

9:00 - 9:30

12:30 - 13:00

9:00 - 9:30

8:00 - 8:30

9:00 - 9:30

12:30 - 13.00