Sztandar

1998

Od 1998r. szkoła zrzeszona jest w Klubie Szkół Monte Cassino, przemianowanym i zarejestrowanym jako Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino”.

21 kwietnia 1999

21 kwietnia 1999 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie sztandaru. Dzień ten zbiegł się z 54 rocznicą zdobycia przez Polaków Bolonii i zakończenia szlaku bojowego II Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. Społeczność szkolna miała wówczas zaszczyt gościć byłych kombatantów walk we Włoszech, poczty sztandarowe szkół zrzeszonych w Klubie Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino z całej Polski i władze gminne.

Fundatorami sztandaru było Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy” oraz mieszkańcy wsi Taczanowa i Lubomierza. Pierwszym chorążym był uczeń Jakub Ruda, a sztandarowymi uczennice Karolina Bursztynowicz i Patrycja Marczak. Opieka nad pocztem sztandarowym powierzona została pani Violetcie Rosiak.

30 maja 1999

Od tej pory poczet uczestniczył we wszystkich szkolnych akademiach, w wielu uroczystościach miejsko – gminnych, powiatowych, na szczeblu wojewódzkim, państwowym, a nawet poza granicami naszego kraju.

W ramach rocznicowych obchodów odsłonięty został w Parku Krasińskich w Warszawie Pomnik Bitwy o Monte Cassino 30 maja 1999 roku poczet w składzie: chorąży Jakub Ruda, sztandarowe Karolina Bursztynowicz i Patrycja Marczak, opiekunowie: p. dyrektor Andrzej Mierzejewski i opiekun pocztu sztandarowego p. Violetta Rosiak.

maj 2002

Bolonia, maj 2002r. – poczet w składzie: Adam Świgoń i Mateusz Ruda - opiekunem był p. dyrektor Andrzej Mierzejewski.

maj 2004

Monte Cassino, 18 maja 2004r. – poczet w składzie: chorąży Andrzej Augustyniak, sztandarowe Anna Komorowska i Agata Wojtczak oraz opiekun pocztu sztandarowego p. Violetta Rosiak.

maj 2006

Bolonia, maj 2006r. – poczet w składzie: chorąży Piotr Strzykalski, sztandarowe Hanna Jambroszczak i Anna Szymańska, opiekunem był p. dyrektor Eugeniusz Zieliński.

26 - 28 września 2008

W dniach 26 – 28 września 2008 roku „Stowarzyszenie Klubu Przyjaciół, Szkół i Organizacji Monte Cassino” zorganizowało w Krakowie uroczystości przekazania tradycji Karpatczyków młodzieży Klubu Szkół Monte Cassino. W uroczystościach wzięło udział 36 delegacji szkół z całej Polski. Poczet sztandarowy tworzyli: chorąży Piotr Pawlik, sztandarowe Monika Musioł i Sandra Krzywa, opiekunowie: p. dyrektor Eugeniusz Zieliński oraz opiekun pocztu sztandarowego p. Violetta Rosiak.

Sejmiki Karpackie

I Ogólnopolski Sejmik Szkół Karpackich w Polanicy Zdrój 12 – 14 listopada 1998r poczet w składzie: chorąży Jakub Ruda, sztandarowe Karolina Bursztynowicz i Patrycja Marczak, opiekun V. Rosiak, I Korniluk

II Ogólnopolski Sejmik Szkół Karpackich1999r. Polanica Zdrój poczet w składzie: chorąży Jakub Ruda, sztandarowe Karolina Bursztynowicz i Patrycja Marczak, V. Rosiak, I. Korniluk

III Ogólnopolski Sejmik Szkół Karpackich Lubień - Kraków. Skawina 11 do 13 września 2003r chorąży Dariusz Wojtczak, sztandarowe: Anna Banaszak Agnieszka Winiecka, opiekun Rafał Lis

IV Ogólnopolski Sejmik Szkół Karpackich 25 -26 listopad 2005r. Września, poczet: chorąży Piotr Stężalski, sztandarowe Anna Szymańska i Paulina Pawlik oraz opiekun pocztu sztandarowego p. Violetta Rosiak i dyr. Szkoły E. Zieliński

VI Ogólnopolski Sejmik Szkół Karpackich Złocieńcu i Czaplinku 26- 27 września 2009 roku, poczet: chorąży Patryk Cichy, sztandarowe: Monika Musioł, Zuzanna Michalak, opiekunowie: A. Walkowiak i J. Poto

Skip to content