Zestaw programów

Przedmiot Autor i nazwa programu
edukacja wczesnoszkolna Jadwiga Hanisz - Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 wyd. WSiP
religia Praca zbiorowa- Program nauczania religii rzymsko-katolickiej. kl. 1-3 wyd. Jedność
edukacja informatyczna Anna Kulesza - Program nauczania informatyki w kl.I-III wyd.WSiP
Język angielski Mariola Bogucka- Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III, Pearson

Przedmiot Autor i nazwa programu
edukacja wczesnoszkolna Jadwiga Hanisz - Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 wyd. WSiP
religia Praca zbiorowa- Program nauczania religii rzymsko-katolickiej. kl. 1-3 wyd. Jedność
Język angielski Mariola Bogucka- Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III, Pearson

Przedmiot Autor i nazwa programu
Religia ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak- Program nauczania religii rzymsko-katolickiej. kl. 4-8 wyd. Święty Wojciech
Język polski J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska - Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach 4 - 8 “Między nami”
Historia Robert Tocha - Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej
Język angielski Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber - Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa klasy IV-VIII) wyd. Macmillan
Matematyka “Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech. Wydawnictwo Gwo
Przyroda Jolanta Golonko - Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej - ,,Tajemnice przyrody”
Muzyka “Lekcja muzyki” - program nauczania muzyki w kl.4-7 Monika Gromek, Grażyna Kilbach wyd. Nowa Era
Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej-,,Do dzieła!” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak wyd. Nowa Era
Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej ,,Jak to działa?”-Lech Łabecki, Marta Łabecka wyd. Nowa Era
Informatyka Program nauczania “Teraz bajty”.Informatyka dla szkoły podstawowej klasy IV-VI. Wydawnictwo Migra. Grażyna Koba
W-f Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej- Krzysztof Warchoł
Edukacja regionalna Beata Gałuszka-Antczak, Iwona Korniluk “Moja mała ojczyzna” - program nauczania edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego

Przedmiot Autor i nazwa programu
Religia ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak- Program nauczania religii rzymsko-katolickiej. kl. 4-8 wyd. Święty Wojciech
Język polski J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV -VIII.
Historia Robert Tocha - Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej
Język angielski Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber - Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa klasy IV-VIII) wyd. Macmillan
Matematyka “Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech. Wydawnictwo GWO
Przyroda Realizacja w klasie IV
Muzyka “Lekcja muzyki” - program nauczania muzyki w kl.4-7 Monika Gromek, Grażyna Kilbach wyd. Nowa Era
Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła!”-Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak wyd. Nowa Era
Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej ,,Jak to działa?”-Lech Łabecki, Marta Łabecka wyd.Nowa Era
Informatyka Program nauczania techniki w szkole podstawowej ,,Jak to działa?”-Lech Łabecki, Marta Łabecka wyd.Nowa Era
W-f Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej- Krzysztof Warchoł
Edukacja regionalna Beata Gałuszka-Antczak, Iwona Korniluk “Moja mała ojczyzna” - program nauczania edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego
Wdżwr Program do wychowania do życia w rodzinie Moje dorastanie, przeznaczony do realizacji w klasach IV - VIII szkoły podstawowe
Biologia Anna Zdziennicka - Program nauczania biologii dla szkoły podstawowej - “Puls życia”
Geografia Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic - Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej - ,,Planeta Nowa”

Przedmiot Autor i nazwa programu
Religia ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak- Program nauczania religii rzymsko-katolickiej. kl. 4-8 wyd. Święty Wojciech
Język polski J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV -VIII.
Historia Robert Tocha - Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej
Język angielski Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber - Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa klasy IV-VIII) wyd. Macmillan
Matematyka Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech - “Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)
Przyroda Realizacja w klasie IV
Muzyka “Lekcja muzyki” - program nauczania muzyki w kl.4-7 Monika Gromek, Grażyna Kilbach wyd. Nowa Era
Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła!”- Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak wyd.Nowa Era
Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej ,,Jak to działa?”-Lech Łabecki, Marta Łabecka wyd.Nowa Era
Informatyka Program nauczania “Teraz bajty”.Informatyka dla szkoły podstawowej klasy IV-VI. wydawnictwo Migra. Grażyna Koba
W-f Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej- Krzysztof Warchoł
Edukacja regionalna Beata Gałuszka-Antczak, Iwona Korniluk “Moja mała ojczyzna” - program nauczania edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego
Wdżwr Program do wychowania do życia w rodzinie Moje dorastanie, przeznaczony do realizacji w klasach IV - VIII szkoły podstawowej
Biologia Anna Zdziennicka - Program nauczania biologii dla szkoły podstawowej - “Puls życia”
Geografia Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic - Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej - ,,Planeta Nowa”

Przedmiot Autor i nazwa programu
Religia ks. J. Szpet i D. Jackowiak – Program nauczania religii rzymsko-katolickiej. kl. 4-8 wyd. Święty Wojciech
Język polski Ewa Horwath, Anita Żegleń – Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VI Słowa z uśmiechem.
Historia i społeczeństwo Tomasz Maćkowski – Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV–VI szkoły podstawowej
Język angielski Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber – Program nauczania języka angielskiego dla drugiego etapu edukacyjnego zgodny z nową podstawa programową
Matematyka Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech – „Matematyka z plusem” – program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego
Przyroda Barbara Dziedzic – „Na tropach przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach IV - VI szkole podstawowej
Muzyka “Lekcja muzyki” - program nauczania muzyki w kl.4-7 Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak – Program nauczania plastyki w klasach 4 – 6 „Do dzieła” wyd.
Zajęcia techniczne Lech Łabecki, Marta Łabecka – Program nauczania techniki w klasach IV – VI szkoły podstawowej „Jak to działa?” wyd.Nowa Era
Zajęcia komputerowe Michał Kęska „Lubię to!” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4–6 szkoły podstawowej
W-f Alicja Romanowska – Autorski program wychowania fizycznego dopasowany do nowej podstawy programowej
Wychowanie do życia w rodzinie Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk – Wychowanie do życia w rodzinie, program nauczania dla klas V – VI
Edukacja Beata Gałuszka-Antczak, Iwona Korniluk “Moja mała ojczyzna” - program nauczania edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego

Przedmiot Autor i nazwa programu
Religia ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak- Program nauczania religii rzymsko-katolickiej. kl. 4-8 wyd. Święty Wojciech
Język polski Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, Anita Żegleń - Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej “Bliżej słowa”
Historia Robert Tocha - Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej
Język angielski Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber -Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej (na okres przejściowy lata szkolne 2017/2018-2020/2021) wyd. Macmillan
Język niemiecki Aleksandra Kubicka- Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej. Wariant II.2
Matematyka Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech - “Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)
Biologia Anna Zdziennicka - Program nauczania biologii dla szkoły podstawowej - “Puls życia”
Geografia Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic - Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej - ,,Planeta Nowa”
Fizyka Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik - Program nauczania fizyki w szkole podstawowej “Spotkania z fizyką”
Chemia Teresa Kulawik, Maria Litwin - Program nauczania chemii w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery
Muzyka “Lekcja muzyki” - program nauczania muzyki w kl.4-7 Monika Gromek, Grażyna Kilbach wyd. Nowa Era
Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej ,,Do dzieła!”-Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak wyd. Nowa Era
Informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej “To lubię”. Wydawnictwo Nowa Era. Michał Kęska
W-f Alicja Romanowska – Autorski program wychowania fizycznego dopasowany do nowej podstawy programowej
Wychowanie do życia w rodzinie Program do wychowania do życia w rodzinie Moje dorastanie, przeznaczony do realizacji w klasach IV - VIII szkoły podstawowej
Edukacja regionalna Beata Gałuszka-Antczak, Iwona Korniluk “Moja mała ojczyzna” - program nauczania edukacji regionalnej dla II etapu edukacyjnego

Skip to content