Gabinet profilaktyczny

Pielęgniarka - Alina Szymańska

W roku szkolnym 2018/2019 w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej pielęgniarka pani Alina Szymańska jest obecna:

 • we wtorki od 7.30 do 14.00
 • w piątki od 11.30 do 14.00.

Świadczenia zdrowotne udzielane uczniom w szkole przez pielęgniarkę szkolną obejmują:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizację świadczeń pielęgniarskich oraz zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 • edukację w zakresie zdrowia jamy ustnej,
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

godziny pracy:

Skip to content