Ramowy rozkład dnia

Czas Forma aktywności
6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
8:00 - 8:15 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach tematycznych.
8:15 - 8:30 Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence. Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.
8:30 - 9:00 Czynności higieniczno- porządkowe, śniadanie.
9:00 - 9:30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i wybrane programy i projekty.
9:30 - 10:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
10:00 - 11:00 Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw. Język angielski (wtorki, czwartki).
11:00 - 11:45 Czynności higieniczno- porządkowe, obiad.
11:45 - 12:00 Wypoczynek - ,,kwadrans dla bajkę".
12:00- 12:15 Zabawy kierowane, zajęcia dodatkowe.
12:15 - 13:00 Aktywność podejmowana z inicjatywy dzieci, praca indywidualna, zabawy w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne przy muzyce, wdrażanie do sprzątania zabawek w sali, rozchodzenie się dzieci.
13:00 - 14:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt na placu zabaw.
14:00 - 14:30 Czynności higieniczno- porządkowe, podwieczorek .
14:30 - 15:00 Zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne, zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne.
15:00 - 16:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

Czas Forma aktywności
8:00 - 8:30 Schodzenie się dzieci. Aktywność w kącikach zainteresowań, indywidualna praca z dziećmi. Ćwiczenia poranne/zabawy ruchowe.
8:30 - 9:00 Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.
9:00 - 9:30 Czynności higieniczno- porządkowe, śniadanie.
9:30 - 10:00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i wybrane programy i projekty.
10:00 - 10:30 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci
10:30 - 11:00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową – praca w grupach i indywidualna.
11:00 - 12:00 Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych zabawy w sali.
12:00 - 12:30 Czynności higieniczno- porządkowe, obiad.
12:30 - 13:00 Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, Ulubiona bajka.
13:00 - 14:00 Zabawy dydaktyczne, dowolne, konstrukcyjne, Praca indywidualna. Religia.

Czas Forma aktywności
8:00 - 8:15 Schodzenie się dzieci. Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
8:15 - 8:30 Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.
8:30 - 9:15 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i wybrane programy i projekty. Poranki z bajką.
9:15 - 10:30 Czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie.
10:30 - 10:50 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
10:50 - 11:15 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową (język angielski). Rytmika, zabawy taneczne, kwadrans z muzyką, zabawy z teatrem, zabawy swobodne.
11:15 - 11:45 Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw.
11:45 - 12:05 Czynności higieniczno- porządkowe, obiad.
12:05 - 13:00 Zabawy kierowane i dowolne, praca indywidualna z dziećmi, zajęcia dodatkowe. Zabawy na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domu, przejście do sali grupy łączonej.

Skip to content