Ramowy rozkład dnia

Czas Forma aktywności
6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
8:00 - 8:15 Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.
8:15 - 8:30 Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.
8:30 - 9:00 Czynności higieniczno- porządkowe, śniadanie.
9:00 - 9:30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i wybrane programy i projekty.
9:30 - 10:30 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
10:30 - 11:00 Obiad (I DANIE)
11:00 - 12:00 Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw.
12:00 - 12:30 Czynności higieniczno- porządkowe, obiad (II DANIE)
12:30 - 12:45 Wypoczynek - ,,kwadrans dla bajki”.
12:45 - 13:00 Zabawy kierowane, zajęcia dodatkowe.
13:00 - 14:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt na placu zabaw.
14:00 - 14:30 Czynności higieniczno- porządkowe, podwieczorek .
14:30 - 15:00 Zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne, zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne.
15:00 - 16:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

Czas Forma aktywności
8:00 - 8:15 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki itp.
8:15 - 8:30 Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence, inspirowane pomysłami dzieci. Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.
8:30 - 9:00 Czynności higieniczno- porządkowe, śniadanie.
9:00 - 10:00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i wybrane programy i projekty.
10:00 - 11:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
11:00 - 11:30 Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw , aktywność podejmowana z inicjatywy dzieci. .
11:30 - 12:15 Czynności higieniczno- porządkowe, obiad, język angielski.
12:15 - 13:00 Wypoczynek - ,,kwadrans z bajką”. Zabawy kierowane, zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.