Rekrutacja na rok szkolny 2019 / 2020

Zarządzenie nr 13/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.

Dokumenty – rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne

Poradnik dla kandydata

Nabór przedszkola

Rekrutacja

Nabór przedszkola na rok szkolny 2019 / 2020

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym od 19.02.2019r. do 25.02.2019r. w godzinach pracy przedszkola nie dotyczy
2 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. Złożenie o przyjęcie do przedszkola pierwszego wyboru wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 26.02.2019r. do 11.03.2019r. do godz.: 12:00 od 15.04.2019r. do 29.04.2019r. do godz.: 12:00
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 12.03.2019r. do 26.03.2019r. od 06.05.2019r. do 20.05.2019r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. od 29.03.2019r. od godz.: 10:00 od 23.05.2019r. do godz.: 10:00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 29.03.2019r. do 05.04.2019r. od godz.: 10:00 od 23.05.2019r. do 30.05.2019r. do godz.: 10:00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 08.04.2019r. 03.06.2019r.