INFORMACJA MGOPS-u

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje  zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych o możliwości  składania wniosków w sprawie dożywiania.

Informacja 

Skip to content