ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA

Prosimy uczniów, rodziców i opiekunów prawnych o zapoznanie się
z organizacją pracy naszej szkoły od 1 września.

 

ORGANIZACAJA PRACY SZKOŁY od 1.09

Skip to content