laboratoria przyszłości

7 postów

BEZPIECZNE FERIE Z GENIBOTEM

W styczniu uczniowie utrwalali wiedzę  dotycząca bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, pomagał im w tym GeniBot. W ramach realizacji programu prowadzone były także zajęcia z programowania i logicznego myślenia.  Podczas zajęć bibliotecznych wykorzystywane były także Photony zakupione w ramach Programu.  

 

Programowanie i projekty 3D

W grudniu odbyły się u nas zajęcia z programowania. Uczniowie tworzyli także projekty i wykonywali wydruków na drukarce 3D. Część zajęć przeprowadzili edukatorzy zewnętrzni w ramach Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Nie zabrakło także szkoleń dla nauczycieli oraz zajęć z Photonem. Podczas uroczystości wykorzystywany był także sprzęt audiowizualny zakupiony w ramach Programu.  

 

                            

                                                          

Zabawy z Photonem i projektem

W ramach realizacji zadań związanych z programem Laboratoria Przyszłości podczas zajęć rozwijających kompetencje, koncentrację uwagi, pamięć wzrokową i koordynację wzrokowo- ruchową, a także umiejętność czekania na własną kolej i panowania nad emocjami uczniom towarzyszył Photon. Uczył on również podstaw programowania. Młodsi uczniowie wspólnie z Photonem utrwalały wiedzę związaną z porami roku, a starsi chętnie korzystali z drukarki 3D i brali udział w zajęciach z projektowania.

 

Warsztaty z aparatem, Genibotem i drukarką w tle

Nasi uczniowie w nowym roku szkolnym biorą udział w warsztatach i wykorzystują sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości. We wrześniu odbyły się zajęcia poświęcone fotografowaniu, na których uczniowie zdobywali podstawową wiedzę dotyczącą zdjęć portretowych oraz grupowych. W klasach młodszych odbywały się zajęcia z wykorzystaniem Genibotów, na których uczniowie poznawali podstawy programowania. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia poświęcone tworzeniu projektów, które w kolejnych etapach uczniowie będą drukowali za pośrednictwem zakupionej w ramach programu drukarce 3D. 

#LaboratoriaPrzyszłości

 

 

Nasza szkoła wzięła udział w rządowym programie „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu placówka otrzymała kwotę 60 000 zł na zakup wyposażenia pracowni w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). Laboratoria przyszłości to mnóstwo nowego sprzętu i nowe możliwości rozwoju dla uczniów i nauczycieli.

W ramach tego programu doposażono szkołę w aparat cyfrowy z możliwością nagrywania, dyktafon, oświetlenie do realizacji nagrań, greenscreen, statyw z akcesoriami, gimbal, nagłośnienie, mikrofony kierunkowe z akcesoriami oraz mikroport .

Pracownia STEAM została wyposażona w drukarkę 3D wraz z akcesoriami, laptop do obsługi drukarki, filament. Uczniowie korzystają z zestawów klocków LEGO SPIKE PRIME do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami. Szkoła zakupiła także roboty edukacyjne: pakiet Photon i Genibot wraz z akcesoriam dla uczniów z edukacji wczesnoszkolnej oraz dla uczniów klas IV – VIII. Uczniowie łączą przyjemność z nauką. Zabawa, rywalizacja i programowanie, to ciekawy sposób na lekcje. Nauka programowania jest dobrą inwestycją w przyszłość dziecka.

Zakupiony sprzęt już cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Nauczyciele chętnie biorą udział w organizowanych szkoleniach służących obsłudze drukarki 3D, programowania klocków LEGO oraz robotów edukacyjnych.